top of page
ido.jpg

עמותת 'עידו לעד' הוקמה כדי להנציח את עידו באמצעות פעילות קהילתית חינוכית עם בני נוער. לחבר אותם לסיפור שלו  ודרכו להעצים את תחושת המסוגלות האישית של כל אחד ואחת, את הכוח הטמון בפעילות משותפת ואת החיבור החשוב לטבע ולסביבה בה אנו חיים. 

העמותה הוקמה באופן פורמלי ורשומה ב'רשם העמותות', כדי לנהל כדת וכדין את נושא התרומות ואת כל ההכנסות ממכירת שמן הזית. 

 

אנו מודים ומברכים על  כל תרומה:

ברכישת 'שמן של חופש'

 

בשליחת המחאה לפקודת עמותת 'עידו לעד'

לכתובת: ד.נ משגב, הררית. 2018200.

בהעברה בנקאית לחשבון העמותה ע"ש 'עידו לעד'

בנק אוצר החיל

סניף 348 ראש העין

חשבון 110014

bottom of page