top of page

הסיפור של 'מטע של חופש', היה יכול להיות עוד סיפור על

להנאת קרובים וחברים

אבל מאחוריו, מסתתר סיפור גדול יותר ויוצא דופן

על חיבור בין אדמה לנשמה, על טבע האדם ועל נוף אנושי מרגש יותר מנוף רגבים, סלעים ועצי זית.

שותפים לו עשרות מתנדבים, חברים ומבקרים, וגם גופים מאורגנים, המגיעים לכאן לסייע בטיפוח המטע והפיכתו למרחב המארח גיבוש ערכי וחווייתי, של קהילות בני נוער וקבוצות

כולם מגיעים לכאן כדי להתחבר לטבע, לאנשים ולחופש. 

הסיפור המרגש הזה, יצא לדרך בזכות דגל מיוחד הנושא את המסר 

דגל שהפך לסמל מתנוסס ברחבי העולם

we-are-free-color-icon.png

ונושא את עיקרי האמונה

והמורשת של מי שלזכרו

וברוחו הוקם המטע הזה

כאן, במטע של סבו וסבתו, יוסף ואיבי, שניטע בדיוק ב-1985 חודש לפני שעידו נולד, אנחנו ממשיכים לספר את הסיפור שלו.

במקום שאהב מילדותו וסימל את אהבתו לארץ ישראל, לגליל, לנוף, לעצי הזית, לשמיים הפתוחים, למרחבים, לחופש, לשמחה, ולאנשים.

מקום של המשכיות לחיים, מתוך כבוד לטבע ולאנושות

bottom of page